İnsan Kaynakları Politikamız

  Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyip; bilgi, özgüven ve motivasyon düzeyi yüksek, müşteri odaklı, dürüst, takım ruhu gelişmiş, çalışkan ve kuruma güvenen kadrolar oluşturmaktır.
  • Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamak.
  • Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve Şirket'e uzun süre hizmet etmesini teşvik etmek.

  Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;

  • Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.
   Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde kurar ve yürütür.
  • Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
  • Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
  • Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.

  Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd’in amacı;

  • Eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi.
  • Çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi.
  • Bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya odaklı bir ekip oluşturulmasıdır.